Állapotfelmérés

Szervezetfejlesztés

Stratégiai HR megoldások

 HR adatok, munkaerő tervezés és elemzés 

A HR rendszerek korlátlanul ontják magukból az adatokat, melyeket egyre nehezebb rendszerezni, értelmezni, és az üzlet számára érthető módon megjeleníteni. 

A legsikeresebb vállalatok célzottan használják az adatokat, ezért tudják, milyen munkaerőre van szükségük, hol találják meg a számukra értékes tehetségeket, hogyan tudják magukhoz vonzani és megtartani őket, mivel tudja lojálissá és elkötelezetté tenni a vállalat. Ezeket a kérdéseket a HR a munkavállalói adatok elemzésével és a tervezésével naprakészen meg tudja válaszolni. 

Miért van szükség szervezeti és HR elemzésre?

A HR adatok rendszerezésével, elemzésével és értelmezésével a vállalat képes lesz

 • megfogalmazni az embereket érintő kritikus üzleti kérdéseket,
 • tényekre alapozott üzleti döntéseket hozni,
 • tiszta, érthető képet alkotni a szervezetről és az emberekről, mindezt vizuálisan is megjeleníteni,
 • trendeket, tendenciákat megfigyelni, és időben beavatkozni, ha szükséges.

Mi a haszna a HR adatelemzésnek?

A vállalat sikere a munkaerő tudásán, szakértelmén és odaadó munkáján múlik. A HR adatok elemzésével naprakész információt kapunk a szervezet működéséről. A HR az üzleti terület stratégiai partnerévé válik, mert láthatóvá teszi a kritikus üzleti információt és objektíven tud a vállalati döntéshozásban szerepet vállalni. 

Kialakítjuk, és megtanítjuk használni

A meglvő vagy bevezetésre kerülő HR informatikai rendszerekből kinyert adatok alapján a HR és szervezeti riportokat megtervezzük, az üzlet igényei szerint kialakítjuk, és megtanítjuk őket használni. Az adatszolgáltatás a HR tevékenység részévé válik. Így a későbbiekben a vezetők tényeken alapuló döntéseket tudnak hozni, hiszen a veszélyek, kockázatok és a lehetőségek a kimutatásokból látható válnak. 

Néhány fontos, adatokon alapuló terület

 • munkaerő tervezés és elemzés
 • toborzási csatornák, források értékelése
 • lemorzsolódás 
 • vállalati kultúra
 • vezetői stílus 
 • fejlesztés, oktatás, tréningek (Learning&Development)
 • teljesítmény-menedzsment és a dolgozói életciklus értékszámítása
 • megtartási elemzések
 • kompenzációs és fizetéspolitika eredményessége és differenciálása
 • HR tevékenység költség és megtérülés elemzések
 • egyes szervezeti egységek teljesítmény és haszon számításai
 • egyéb riportok, riportformátumok kialakítása
 • időszakos riport és elemzési igények teljesítése

A HR adatelemzés rendszerbe foglalja, mérhetővé és előrejelezhetővé teszi  a mindennapi emberi tevékenységet. Ezáltal a vállalat a gyors és pontos döntéshozási képességével versenyelőnyre tesz szert.

 További információért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Lépjen kapcsolatba velünk!